• כאשר ילד חכם  ומוכשר ואינו מגיע להישגים ולציונים התואמים את יכולותיו.
  • כאשר ילד משקיע בלימודים ואינו מזלזל ובכל זאת מגיע להישגים בינונים ומטה.
  • כאשר ילד עירני מתעניין ומבין, נמנע מקריאת ספרים .
  • כאשר ישנה הידרדרות פתאומית בהישגים עם המעבר לחטיבת הביניים או לתיכון.

במקרים כאילו מומלץ לפנות לאבחון על מנת לברר האם קיימים לקויי למידה,

האבחון משמש למספר מטרות :

איתור הבעיה והגדרתה

הצעת דרכי למידה חלופיות

המלצה לגבי מתן שעות שילוב בבית הספר

המלצה לגבי התאמות בדרכי ההיבחנות בבחינות הפנימיות ובבחינות הבגרות.

לתלמידי תיכון לקראת בגרות:

על מנת לקבל התאמות בדרכי היבחנות מרמה 1 או 2 , בוועדה בית ספרית ניתן ברוב המקרים להסתפק באבחון דידקטי מקיף.

להתאמות ברמה 3,בוועדה מחוזית, יש לערוך אבחון משולב ( פסיכו דידקטי).

ישנם בתי ספר אשר אינם מסתפקים באבחון דידקטי לצורך הוועדה הבית ספרית ומבקשים גם להתאמות  אילו אבחון משולב.

מומלץ לברר במפורש עם יועצת בית הספר על מנת למנוע עגמת נפש וצורך בחזרה מיותרת על אבחון.

לתלמידי בית ספר יסודי:

לשם קבלת שעות שילוב במסגרת סל השילוב.

החוק דורש אבחון פסיכולוגי בלבד,לעיתים מומלץ לצורך הכנת תכנית עבודה להוסיף גם אבחון דידקטי.

מהו אבחון משולב פסיכו-דידקטי

אבחון משולב כשמו כן הוא משלב שני אבחונים פסיכולוגי ודידקטי ומאפשר

קבלת  תמונה רחבה של כישורי הלמידה של הנבדק.

האבחנה המקובלת כיום של לקות למידה מכילה בתוכה את הנחת הבסיס

כי התלמיד ניחן באינטליגנציה תקינה וכי אין לו בעיות רגשיות נפשיות או

פיסיות היכולות להסביר את קשייו בתחומי הלמידה.

על מנת לבסס הנחה זו יש לערוך אבחון פסיכולוגי הכולל על פי חוק מדידת

אינטליגנציה בכלים מקצועיים מקובלים וחישוב מנת המשכל.

האבחון הפסיכולוגי כולל גם הערכה רגשית המתארת את מצבו הרגשי של הנבדק כוחותיו וחולשותיו

חלק זה של האבחון יכול להעשות רק על ידי פסיכולוג מומחה.

החלק השני של האבחון הנו אבחון דידקטי מקיף הבוחן הן את הכישורים העומדים בבסיס הלמידה,

והן נותנות תמונת מצב השוואתית לרמת הכתה של המיומנויות האורייניות
(קריאה וכתיבה ).

חלק זה של האבחון יכול להעשות על ידי מאבחן דידקטי או ע"י פסיכולוג מומחה.

במידה והאבחון דרוש לצורך התאמות בדרכי היבחנות מומלץ לקרוא את הקטע הדן בנושא.

תהליך האבחון המשולב (פסיכו דידקטי)

מפגש של הצוות המאבחן עם ההורים לצורך הבנת מהות הפנייה

קבלת הרקע הלימודי וההתפתחותי והסבר על הליך האבחון.

מפגש כפול או שני מפגשים – אבחון דידקטי על ידי מאבחנת מוסמכת.

מפגש אבחון פסיכולוגי – על ידי פסיכולוגית חינוכית מומחית.

על פי החלטה מקצועית של הצוות ייתכן מפגש נוסף להשלמת האבחון.

מפגש עם ההורים והתלמיד לצורך מסירת ממצאי האבחון וההמלצות.

מסירת דוח מודפס וחתום למשפחה.

במידה ואין עיכובים בלתי צפויים, יימסר הדוח למשפחה לא יאוחר מחודש מתאריך תחילת האבחון.