כיתות ז'-ט'

 • "מיומנוית למידה"
   החל מכיתה ז' אנו מלמדים את התלמיד כיצד ללמוד במקצועות השונים ובמיוחד במקצועות עתירי מלל. התוכנית נועדה לכל תלמיד ובמיוחד לתלמידים בעלי לקויות למידה אשר עברו אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי.
 • הסטוריה- – במסגרת השיעורים הפרטיים התלמידים ילמדו במקביל לתכנים של מערכת החינוך כיצד ללמוד הסטוריה,מושגים הקשורים למקצוע זה, הבנת  שאלות וניסוח תשובה בהסטוריה הדורשת אריכות ודיוק בפרטים.
 • ספרות– התלמיד ילמד מושגים הקשורים לתחום הספרות (מטאפורה, מוטיב…).  וייחשף לשירה ולפרוזה.כמו-כן ילמד התלמיד לנסח תשובה ולהשתמש במושגים שנלמדו.
 • תנ"ך- התלמיד ילמד את תכני הלימוד ע"פ תוכנית הלימודים. במסגרת השיעור ילמד התלמיד לקרוא את הטקסט התנכ"י  ולהשתמש בו ככלי עזר, וילמד גם  להבין שאלות בתנ"ך ולענות עליהן 
 •  ערבית– התלמיד ילמד את נושאי הלימוד ע"פ תוכנית הלימודים של ב"ס. הלמידה תתמקד בזיהוי אותיות, בקריאת מילים והבנתן, בלימוד הבניינים  ובצמצום פערים במידת  הצורך. במסגרת השיעורים ילמד התלמיד טכניקות לשינון אוצר המילים וטכניקות  בלימוד הבניינים.
 • מתמטיקה- הלימוד במתמטיקה מתקיים בקבוצות או בשיעורים פרטיים. במסגרת השיעורים מלמד המורה את החומר הנלמדבהתאם לרמת התלמיד או הקבוצה ואף מפתח חשיבה מתמטיקה במהלך השיעור.בחט"ב מקצוע המתמטיקה חשוב מאוד כיוון שהנושאים הנלמדים הם יסודות  המתמטיקה והגיאומטריה ויסודות אלו בעלי חשיבות להמשך הדרך.
 • אנגלית – הלימוד באנגלית מתקיים בשיעורים פרטיים או בקבוצות. הלימוד באנגלית מתקיים בשני אופנים:

1.הלמידה תתקיים בהתאם לתכנית הלימודים של מערכת החינוך.

2.למידה לצורך העשרה מעבר לתכני הלימוד של מערכת החינוך

הלמידה באנגלית מתמקדת במספר נושאים שונים:

אוצר מילים, דקדוק, קריאת אנסין והבנתו, אסטרטגיות למידה בפיתרון אנסין, קריאה ספרותית וניתוח יצירות ספרותיות, הבנת הנשמע, דיבור, ניהול שיח ושימוש בהגיה נוספת.

 • מקצועות נוספים שניתן ללמוד ב"מאיה צוברי"- אזרחות, מדעים ולשון.