חטיבות ביניים

אלפי תלמידים שסיימו בהצלחה רבה והתקבלו לכל מגמה בתיכון

כיתות ז'-ט'

החל מכיתות ז' רמת הלמידה עולה באופן משמעותי בכל מקצועות הלימוד.

תכנית הלימודים במתמטיקה בחטיבות הביניים מהווה את היסודות לתכנים שיילמדו בתיכון.

תכנית הלימודים באנגלית גם היא מהווה את הבסיס לתכנים שיילמדו בתיכון, ומתמקדת בדקדוק ברמה גבוהה, בהבנת טקסטים (קטע שאינו נלמד וספרות אנגלית) ברמה גבוהה ובדיבור.

הלמידה במאיה צוברי היא באופן פרטני "אחד על אחד" או בקבוצות לימוד, ובנוסף לפני מבחנים מתקיימים  "מרתונים" ממוקדים בכל מקצועות הלימוד. אנו במאיה צוברי משקיעים חשיבה רבה ומשאבים רבים כדי לפתח שיטות למידה שונות אשר יסייעו לתלמיד לממש את היכולות שלו בחטיבת הביניים כדי שיוכל להשתלב בתיכון בכל מגמה לימודית שירצה.

 • מתמטיקה– הלימוד במתמטיקה מתקיים בשיעורים פרטיים ("אחד על אחד") או בקבוצות לימוד. במסגרת השיעורים לומד התלמיד את החומר הנלמד (התחום המספרי, התחום האלגברי והתחום הגיאומטרי) בהתאם לרמת התלמיד או לרמת הקבוצה בה השתלב. בנוסף, לומדים התלמידים לפתח את החשיבה המתמטית לפי שיטת מאיה צוברי. כיוון שהנושאים הנלמדים בחט"ב הם היסודות  במתמטיקה ובגיאומטריה, הם  בעלי חשיבות רבה להמשך הדרך, ולכן ההשקעה במקצוע זה היא חשובה.  אנו במאיה צוברי בונים לכל תלמיד ותלמיד תכנית אישית, מפתחים שיטות למידה ומשקיעים רבות בכתיבת תכנים וחומרי לימוד כדי להוביל את התלמיד להצלחה.
 • אנגלית – הלימוד באנגלית מתקיים בשיעורים פרטיים או בקבוצות. הלימוד באנגלית מתקיים בשני אופנים:
  1. הלמידה תתקיים בהתאם לתכנית הלימודים של מערכת החינוך.
  2. למידה לצורך העשרה מעבר לתכני הלימוד של מערכת החינוך, הלמידה באנגלית מתמקדת במספר נושאים שונים:
  אוצר מילים, דקדוק, קריאת אנסין והבנתו, אסטרטגיות למידה בפיתרון אנסין, קריאה ספרותית וניתוח יצירות ספרותיות, הבנת הנשמע, דיבור, ניהול שיח ושימוש בהגיה נוספת.
 • "מיומנויות למידה" החל מכיתה ז' אנו מלמדים את התלמיד "כיצד ללמוד" במקצועות השונים ובמיוחד במקצועות עתירי מלל. התוכנית נועדה לכל תלמיד וכמובן, לתלמידים בעלי לקויות למידה אשר עברו אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי. במסגרת התכנית אנו לומדים להכיר את הקשיים או את הפערים של כל תלמיד ובהתאם לכך אנו בונים תכנית למידה שבאמצעותה אנו "עוקפים" את הקושי, מוצאים את נקודות החוזק של התלמיד וביחד עם שיטות הלמידה הייחודיות של מאיה צוברי מקדמים את התלמיד ומובילים אותו להצלחה.
 • הסטוריה– במסגרת השיעורים במאיה צוברי ילמדו התלמידים במקביל לתכנים של מערכת החינוך כיצד ללמוד הסטוריה, מושגים הקשורים למקצוע זה, הבנת  שאלות וניסוח תשובה בהסטוריה הדורשת אריכות ודיוק בפרטים על פי דרישות משרד החינוך.
 • ספרות– התלמיד לומד מושגים הקשורים לתחום הספרות וייחשף למאפייני השירה והפרוזה בהתאם לתכנית הלמידה. התלמיד לומד ללמוד ספרות ע"י אסטרטגיות למידה של מאיה צוברי, וכן לומד לבטא את ידיעותיו על ידי ניסוח תשובה מלאה לפי דרישות משרד החינוך.
 • תנ"ך– התלמיד ילמד את תכני הלימוד ע"פ תוכנית הלימודים. במסגרת השיעור ילמד התלמיד לקרוא את הטקסט התנכ"י  ולהשתמש בו ככלי עזר, וילמד גם  להבין שאלות בתנ"ך ולענות עליהן על פי אסטרטגיות למידה.
 • ערבית– התלמיד ילמד את נושאי הלימוד ע"פ תוכנית הלימודים של ב"ס. הלמידה תתמקד בזיהוי אותיות, בקריאת מילים ובהבנתן, בלימוד מערכת הפועל ובצמצום פערים במידת  הצורך. במסגרת השיעורים ילמד התלמיד טכניקות לשינון אוצר המילים וטכניקות  בלימוד הבניינים על פי שיטות למידה ייחודיות.
 • לשון– התלמיד לומד את חוקי הדקדוק במערכת הפועל ובתחביר על פי שיטות למידה שאותן פיתחה מאיה צוברי, ולומד אסטרטגיות בהבנת הנקרא ובכתיבה טיעונית התואמת את דרישות משרד החינוך.