יסודי – כיתות א'-ו'

ב"ס יסודי  מהווה את תחילת הדרך בתהליך הלמידה של התלמיד.
בשלב זה מתפתח תהליך קריאה של הברות לאחר זיהוי האותיות, העיצורים והתנועות, ולאחר מכן מתחילה קריאה של מילה, משפט וקישורו בפסקה.

בגילאים אלו מתפתחת גם הכרת המספרים ומיומנות של פעולות חשבון. בנוסף, החל מכיתה ב'/ג' מתחילה הלמידה של ראשית רכישת השפה האנגלית כשפה זרה.

מה לומדים במאיה צוברי תלמידי בית ספר יסודי, כיתות ב'-ו'?

  • שפה– פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב ובעל פה, והטמעת אסטרטגיות למידה על פי שיטת מאיה צוברי
  • מיומנויות למידה– אסטרטגיות למידה בעיבוד טקסטים, הבנת שאלות, וניסוח תשובות  על פי שיטת מאיה צוברי
  • אנגלית– ראשית רכישת שפה זרה – אוצר מילים, הגייה, קריאה, דקדוק, דיבור וכתיב, הכנה למבחנים, הכנה למיצ"ב והוראה של אסטרטגיות למידה על פי שיטת מאיה צוברי
  • חשבון – ראשית החשיבה המתמטית והבנת המספרים, הבנת בעיות מילוליות ואסטרטגיות למידה בחשבון על פי שיטת מאיה צוברי
  • מקצועות רבי מלל (הסטוריה, תנ"ך, לשון, מדעים) – עיבוד החומר הלימודי, זיכרון, סיכום לקראת מבחן, שינון,
    ניסוח תשובות מלאות ואסטרטגיות למידה על פי שיטת מאיה צוברי