כיתות א'-ו'

ב"ס יסודי  מהווה את תחילת הדרך בתהליך הלמידה של התלמיד.
בשלב זה מתפתח תהליך קריאה של הברות לאחר זיהוי האותיות והתנועות,
לאחר מכן קריאה של מילה, משפט וקישורו בפסקה.

בגילאים אלו מתפתחת הכרת המספרים ומיומנות של פעולות חשבון.
בנוסף מתחילה הלמידה של שפת האנגלית.

מה לומדים במרכז?

  • שפה – פיתוח מיומנויות הבנת הנקרא וההבעה בכתב ובעל פה
  • מיומנויות למידה – אסטרטגיות למידה בעיבוד טקסטים, הבנת שאלות, וניסוח תשובות.
  • אנגלית – ראשית רכישת שפה זרה – אוצר מילים, הגייה, קריאה, דקדוק, דיבור וכתיבה.
  • חשבון – ראשית החשיבה המתמטית והבנת המספרים, הבנת בעיות מילוליות ואסטרטגיות למידה בחשבון.
  • מקצועות עתירי מלל (הסטוריה, תנ"ך, ספרות, מדעים) – עיבוד החומר הלימודי, זיכרון, סיכום לקראת מבחן, שינון, ניסוח, תשובות מלאות