קבוצות הלמידה המצוינות של מאיה צוברי

כיתות ז'-יב'

לאורך השנה מתקיימות במאיה צוברי קבוצות למידה קטנות ואיכותיות של 8-6 תלמידים לפי שיטות הלמידה של מאיה צוברי בפיקוח משרד החינוך באווירה דינאמית, צעירה המשפיעה על המוטיבציה בקרב התלמידים.

באילו מקצועות?

מתמטיקה, פיזיקה ואנגלית

מהן המטרות?

חיזוק נושאי הלימוד הנלמדים בבתי הספר, העלאת רמה, העשרה ופיתוח החשיבה. בנוסף ,כחלק מהאני מאמין של מאיה צוברי ילמדו התלמידים אסטרטגיות למידה ויקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נושאי הלימוד השונים על פי שיטות הלמידה של מאיה צוברי.

כמה זמן? 

פעמיים בשבוע

לפרטים נוספים (זמנים ועלויות) התקשרו 03-5350065

כיתות ד'-ו'

לאורך השנה מתקיימות במאיה צוברי קבוצות למידה קטנות ואיכותיות של 4-6 תלמידים לפי שיטות הלמידה של מאיה צוברי בפיקוח משרד החינוך באווירה דינאמית, צעירה המשפיעה על המוטיבציה בקרב התלמידים.

 באילו מקצועות?

חשבון ואנגלית

מהן המטרות?

חיזוק נושאי הלימוד הנלמדים בבתי הספר, העלאת רמה, העשרה ופיתוח החשיבה. בנוסף ,כחלק מהאני מאמין של מאיה צוברי ילמדו התלמידים אסטרטגיות למידה ויקבלו כלים מעשיים להתמודדות עם נושאי הלימוד השונים על פי שיטות הלמידה של מאיה צוברי.

כמה זמן?

פעם בשבוע

לפרטים נוספים (זמנים ועלויות) התקשרו 03-5350065