פעילויות-מרכז-הלמידה
הכנה-לבגרויות-תיכון
חטיבת-ביניים
יסודי
אנגלית-לקטנטנים
אבחונים
  • על פי החלטה מקצועית של הצוות ייתכן מפגש נוסף להשלמת האבחון.

  • מפגש עם ההורים והתלמיד לצורך מסירת ממצאי האבחון וההמלצות.

  • מסירת דוח מודפס וחתום למשפחה.

  • במידה ואין עיכובים בלתי צפויים, יימסר הדוח למשפחה לא יאוחר מחודש מתאריך תחילת האבחון.

05
  • מפגש של הצוות המאבחן עם ההורים לצורך הבנת מהות הפנייה

  • קבלת הרקע הלימודי וההתפתחותי והסבר על הליך האבחון.

  • מפגש כפול או שני מפגשים – אבחון דידקטי על ידי מאבחנת מוסמכת.

  • מפגש אבחון פסיכולוגי – על ידי פסיכולוגית חינוכית מומחית.